Közösség

Itt is megtalálható vagyok

Humánkontextus

Humánkontextus

Hiteles vezetés a mindennapokbanvezetőfejlesztő program

Szia!Czirkos Orsolya vagyok.

Vállalkozások vezetőit támogatom a hiteles vezetővé válásukban. Ezzel segítem hozzá őket a mai gyorsan változó világ kihívásaival való eredményes megküzdéshez. Meggyőződésem, hogy a vezető coaching szemléletének és gyakorlatának kialakítása kitűnő eszköz erre.

Ezt a célt gyakorlatorientált tréningekkel, személyre szabott coaching folyamatokkal és intenzív mentorálással érjük el együtt a vezetőkkel. Egy olyan izgalmas utazás ez, melynek során a külső környezeti tényezők pontos feltérképezése és a kezelésükhöz szükséges eszközök elsajátítása mellett különös hangsúlyt kap a vezető önismeretének fejlesztése és elmélyítése. Hiszem, hogy az így kialakuló személyes integritás és vezetői hitelesség manapság már nélkülözhetetlen az eredményes vállalkozáshoz.

Kezdjük az elején!Mi történik Veled, ha nem fordulsz az önfejlesztés felé?

Talán Te is érezted már azt a kihívást, amikor nyomasztóvá válnak a mindennapi vezetői feladatok, és úgy tűnik, mintha még a munkatársaiddal is nap mint nap ugyanazokat a fárasztó köröket futnád le. A vezetők velem megosztott kihívásai, érzései, gondolatai rendkívül összetettek és változatosak.

Érezted már Te is csalódottnak magad azért, mert nem tudtad jól kezelni a hirtelen jött változásokat?

A mai világ turbulens és gyorsan változó üzleti környezetében való eligazodás során szembesülsz azzal, hogy a tiszta célok kitűzése, a stratégiai tervezés és megvalósítás mérhetetlenül bonyolult és bizonytalan feladattá válik. Ez a kihívás nem csak a vezetői célok elérésének útját nehezíti meg, de az egész csapat motivációját is alááshatja.

Veled is előfordult már, hogy bosszantottak a munkatársaid ismételt hibázásai és a köztük megjelenő konfliktusok?

A munkatársak együttműködésének hiánya és ismétlődő hibázásaik legtöbbször az információk elakadását, a felelősség hárítását, az egymás hibáztatását és a manipulatív viselkedés megjelenését vonja maga után. Ezek a problémák negatívan hatnak a csapat hatékonyságára. A munkatársak alacsony teljesítménye pedig nem csak az eredményeket és a munkahelyi elégedettséget csökkenti, de akár az értékes munkaerő megtartását is veszélyeztetheti.

Téged is gyakran elbizonytalanít a kérdés, hogyan is fejlődhetnél a vezetőként betöltött szerepedben?

A vezetői készségek hiánya leggyakrabban a vezető túlságosan részletekbe menő feladatvégzéséhez, azaz mikromenedzseléshez vezet. Ennek következtében megjelenik a munkatársak önállóságának hiánya és a megoldás helyett inkább a kifogásokra fókuszálnak. Ez a probléma nem csak a munkatársak cég iránti elkötelezettségére hat negatívan, de a vezető egyre komolyabb túlterheltségéhez, akár kiégéséhez is vezethet.

Önmagad fejlesztése az egyik legfontosabb tényező a vállalkozói siker elérésében.

Vezetőként Te is vágysz arra, hogy a Veled dolgozó munkatársaid tisztában legyenek a feladataikkal, azokat pontosan és hatékonyan el is végezzék, motiváltan és elkötelezetten működjenek együtt egymással a kitűzött céljaitokért, mindeközben szívesen dolgozzanak Veled, hiteles és jóindulatú vezetőként követendő példa lehess a számukra.

Téged is örömmel tölt el, ha a beosztott munkatársak úgy tekintenek Rád, hogy

Téged a fejlődési, megújulási képesség, tanulási hajlandóság, kitartó elszántság jellemez,
olthatatlan vágy ég Benned a haladásra,
magabiztos vagy, nem bizonytalanodsz el,
nyugalmat és higgadtságot árasztasz feléjük,
mindig lehet Hozzád fordulni, tanulni Tőled, inspirációt jelentesz,
nyitott vagy az új ötletekre,
autonómiát biztosítasz a számukra, teret engedsz a kreativitásuknak, az önálló gondolatoknak,
egyenrangú félként tekintesz rájuk,
a kapcsolatotokat a kölcsönös elfogadáson és partnerségen alapuló bizalom jellemzi.

Biztos vagyok benne,

hogy Téged is boldoggá tenne, ha a befektetett energiád a nap végén meg is térülne és a célok mentén megérkeznének a vágyott eredmények, a fejlődés, a növekedés is. De talán a szíved mélyén a legjobban azt kívánod, hogy újra megleld lelki békédet, nyugalmadat, rátalálj belső erődre és vezetőként ebben a turbulens világban is kiegyensúlyozottan élhesd a mindennapokban életed.

Ennek az eléréséhez fontos,

hogy hatékonyan és eredményesen kommunikálj, a vezetői funkciók teljes tárházát ismerd és használd, fejlett legyen érzelmi intelligenciád, mély önismeretből eredő, érett személyiséggel rendelkezz, összességében tehát legyen meg

a személyes hitelességed.

A coaching szemlélet, amely a Hiteles vezetés a mindennapokban vezetőfejlesztő program lényegi alapja, önmagában integrálja mindezeket, éppen ezért a mai világunkban egy csodálatos eszközt jelent a vezetői munka sikerességében, a modern kor vezetői kihívásainak legyőzésében.

Mit kapsza Hiteles vezetés a mindennapokban vezetőfejlesztő programban?

Mai felgyorsult, kiszámíthatatlan, számos váratlan helyzetet hozó világunkban felértékelődött a vezetői hitelesség. A vezető munkája során elsősorban a személyiségével dolgozik, és ezzel hat csapata tagjaira. Nem mindegy azonban, hogy milyen ez a hatás. Éppen ezért alapvető fontosságú, hogy a vezető megalapozott vezetői ismeretekre és készségekre építve érett személyiségként magasfokú tudatossággal legyen jelen a vállalkozás mindennapjait jelentő helyzetekben. Ez a kulcsa annak, hogy értékes munkatársai a nehezebb időszakokban is kitartsanak mellette, tudásuk legjavát adva és a feladatokat magukénak érezve elkötelezetten járuljanak hozzá a szervezet eredményességéhez. Az egyéves tréningsorozat ehhez nyújt személyreszabott támogatást.

Hogyan épül fel a Hiteles vezetés a mindennapokban vezetőfejlesztő program?

A vezetői hitelességnek három rétege van. Éppen ezért a fejlesztő program ezen a három szinten kínál Neked jelentős fejlődési lehetőséget.
Vezetői funkcióA felszíni és egyben legkönnyebben elsajátítható szinten jelenik meg a vezetői funkció. Ide tartozik az a munkatársak viselkedésére ható eszköztár, amely a vezető delegáló, motiváló, értékelő és csapatépítő funkcióinak alapvetése. A programban megtanulod, hogyan tudod a munkatársaidnak eredményesen kiadni a feladataikat, hogyan tudod őket motiválni és a teljesítményüket értékelni, illetve hogyan tudsz magad körül eredményes csapatot építeni.
Vezetői kommunikációA második, már nagyobb felkészültséget jelentő szinten jelenik meg a vezetői kommunikáció, amelynek minőségén múlik a vezető hatékonysága. A vezető funkcionális eszköztárának hatékony működtetése és a munkavégzés mindennapjaiban előálló nehéz helyzeteknek a kezelése kizárólag kiváló kommunikációs készséggel valósítható meg. Ezen a szinten a vezető már nem pusztán a viselkedésre, hanem a munkatársak gondolkodására is hatással van. A program lehetőséget kínál Számodra, hogy elsajátíthasd az asszertív kommunikáció eszköztárát és magát az asszertív szemléletmódot, ami a legcsodálatosabb tudása minden olyan vezetőnek, aki ütőképes és összetartó csapat kialakítását tűzte ki céljául a vállalati sikerek elérése érdekében.
Vezetői önismeretA harmadik szinten jelenik meg a vezetői hitelességre legerőteljesebben ható vezetői önismeret. Kizárólag a magas önismerettel rendelkező embernek lehet érett személyisége. Ezért az önismereti munka alapfeltétel a vezetői hitelesség elérésében. Ezen a szinten a vezető a munkatársak értékrendjére is képes építő hatással lenni. A program ezen a szinten járul leghathatósabban hozzá hitelességed kialakításához ön- és társismereted fejlesztésével a viselkedési stílusok megismerése és készségszintű használatának kialakítása által, a coachingszemlélet és -gyakorlat elsajátításával, valamint az érzelmi ellenállóképességed, rezilienciád növelésével, érzelmi intelligenciád fejlődésével.

Ahogy mindebből is érezhető, a vezetői hitelesség kialakítása nem megy egyik napról a másikra. Egy fejlődési út. Időre van szükség hozzá. A program erre alapozva építkező jellegű és az egyes alkalmak közötti egy-egy hónapos idő lehetőséget nyújt a gyakorlatba ültetésre, a tapasztalásra, hogy a következő alkalommal már ezekre is építve haladhassunk tovább. Az egy évet felölelő tematika a három szintre párhuzamosan hat az egyes alkalmakon feldolgozásra kerülő témákkal.

A tréningsorozat tematikus felépítése:

Ez a tréningsorozat nem csupán egy egyszerű fejlesztő program, hanem egy olyan útmutató, ami segít a vezetőknek mélyebben megérteni saját stílusukat és hatásukat a csapatra. Ezen az úton segítem sikeres vezetői utad fejlődését, amely előrelendíti az egyéni fejlődésedet és a szervezeti kultúra fejlődését a cégedben egyaránt.

Vezetői funkció

Célja a vezetői alapok letétele, vezetői felelősség hangsúlyozása, ahol a fókuszban két alapvető kérdés áll: Mit jelent a vezetés? Ki a jó vezető? A tréning erőteljes szemléletformálásra törekszik a vezetői értékrendet illetően.

A tréning célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a hatékony és eredményes delegálás készségét annak érdekében, hogy elkerüljék a mikromenedzsment nyomasztó következményeit.

A tréning célja, hogy a résztvevők megértsék, miként tudnak vezetőként bizalmi, a fejlődést és kiteljesedést szolgáló munkakörnyezetet teremteni az őket követő, a döntésekbe bevonható beosztottjaik számára.

A tréning tudatosítja a résztvevő vezetőkben, hogy a teljesítményértékelés egy fontos vezetői motivációs eszköz, aminek célja a szervezeti teljesítmény növelése, az elégedettebb dolgozók által.

A tréning során a résztvevők megismerkednek Patrick Lencioni elméletére építve azzal, hogy milyen hatása van az együttműködő csapatra nézve a bizalom hiányának, a konfliktusoktól való félelemnek, az elkötelezettség hiányának, a számonkérés elkerülésének, és az eredmények figyelmen kívül hagyásának.

Vezetői kommunikáció

A tréning során a résztvevők elsajátítják a kommunikációt érintő alapismereteket, annak fontosságának megértése érdekében. Megismerkednek a kommunikáció során megjelenő ún. közléssorompók együttműködést hátráltató hatásával, valamint a hatékony kommunikáció eszközeivel.

A tréning célja, hogy a résztvevő vezetők olyan vezetői ismereteket és készségeket sajátítsanak el, amelyeknek alkalmazásával a csapatuk és a szervezetük egészének teljesítményét is javítani tudják.

Az asszertív viselkedés és szemlélet a hatékony munkakapcsolatok alapját képezi. Az asszertivitás hozzájárul a nyitott, őszinte légkör létrejöttéhez és segíti a problémák megoldásközpontú kezelését.

Vezetői önismeret

A tréning egy viselkedési profilrendszerre (DISZK) épül, amely a viselkedési sémákat vizsgálja. A DISZK célja, hogy a saját viselkedésünket és mások viselkedését megismerjük és elfogadjuk. Így a beskatulyázás helyett „win-win” emberi kapcsolatok jönnek létre, és a különböző stílusok kezelése tudatossá válik.

A tréning célja, hogy a résztvevők rálássanak az eredménytelen időgazdálkodás okaira, és elsajátítsák a hatékony időgazdálkodás technikáit.

A coaching módszer hatékony eszköz arra, hogy a vezető elkötelezett és magas motivációval rendelkező munkatársakat tudhasson maga mellett. A coaching módszerével feltárhatók azok a munkatárs működésének hátterében meghúzódó problémák, melyek gátolják a hatékony munkavégzésben.

A tréning során a résztvevőknek fejlődik érzelmi intelligenciájuk és lelki ellenállóképességük. Megtanulják, hogyan járul hozzá mindez a mindennapos stresszel való eredményes megküzdéshez.

A vezetőfejlesztő tréningsorozat zárónapján a résztvevők leltárt készítenek eddigi vezetői tevékenységükről, megfogalmazzák vezetői terveiket, prezentálják egymás számára a saját történetüket. A tréning zárásaként egy kis ünneplésre is sor kerül.

Ki fog segíteni Neked hiteles vezetővé válni?

Szeretem az embereket, szeretem fejleszteni őket és szeretem fejleszteni önmagam. Hiszek a fejlődésben és a fejlődés erejében. Így nagy örömmel tölt el, ha Téged is fejleszthetlek a sikereid érdekében.

Humán összefüggés tanácsadóként határozom meg önmagam, mert hivatásom gyakorlása során a megértésre törekszem. A legfontosabbnak azt tartom, hogy az ügyfeleimben megértés szülessen az aktuálisan zajló kihívások tágabb összefüggéseit illetően. Addig nincs megoldás, amíg hiányzik ezen mélyebb összefüggések tisztán látása és megértése.

Végzettségeim szerint német nyelvtanár, emberi erőforrás tanácsadó, tréner, üzleti coach és coach kineziológus vagyok. Módszertani eszköztáramat ezekből merítem.

Pályafutásom során végeztem munkát nagyvállalati és kkv szektorban, voltam beosztott és vezető, dolgoztam munkavállalóként és vállalkozóként termelő és szolgáltató szektorban egyaránt, emellett pedig oktatóként is van lehetőségem megosztani tudásomat a Pécsi Tudományegyetemen. Szakmai tudásom tapasztalati hátterét mindebből merítem. A közös munka során leginkább arra törekszem, hogy az egyénre, csoportra való intenzív ráhangolódás által megértsem az embert érintő összefüggéseket, és átalakító felismerésként ez az ügyfeleimben is megtörténjen. Ezen tudásra, felismerésekre alapozva, strukturáltan fejlesztem a szükséges készségeket és formálok szemléletet.

Hiszem, hogy az életben való fejlődésünk, eredményeink és elégedettségünk forrását önmagunk, a másik ember és a vele való kapcsolatunk mélyebb megértése jelenti. Mindezen mélyebb, az embert érintő humán összefüggések birtokában és az ehhez társított jóindulatú, szeretetteljes hozzáállással és viselkedéssel jutunk el a minden pillanatban az egyre nagyobb szabadságot és kiteljesedést adó élethez. Természetesen mindez nem egyfajta engedékenységet, vagy puhányságot jelent, hanem olyan szelíd magabiztosságot, amelyhez a többi ember ösztönösen kapcsolódik.

Meggyőződésem, hogy mind az egyéni mind a szervezeti eredményeinket ez a szelíd magabiztosság adja, ami egyfelől a személyiség részeként lehet adott, másfelől szemléletformálással, tanulással, alázaton alapuló belátással fejleszthető és magunkévá tehető.

Válassz egy csomagot,és teljesedj ki vezetői utadon!

Alapcsomag

59.000 forint/hóa programot tartalmazó hónapokra (július-augusztus hónapban nyári szünet)

Mit tartalmaz acsomag?

Gyakorlatorientált tréningek

A gyakorlatorientált tréningsorozat valóságos vezetési kihívásokra fókuszál. Résztvevőként a számos gyakorlati helyzeten keresztül valós élményekhez és felismerésekhez jutsz. Ezek fogják rögzíteni Benned azt a tudást és azokat a készségeket, amelyek a napi vezetési kihívásokkal való eredményes  megküzdéshez elengedhetetlenül szükségesek. A csoportos tréningek dinamikája elősegíti azt is, hogy ne csak a saját, hanem a társaid helyzeteiből is sokat tanulhass.

Kibővítettcsomag

89.000 forint/hóa programot tartalmazó hónapokra (július-augusztus hónapban nyári szünet)

Mit tartalmaz acsomag?

Gyakorlatorientált tréningek
Személyre szabott coaching

Mi az, ami segíthet még a tréningeken túl, hogy minél jobb vezetővé válhass? Az olyan személyes találkozások, amelyek lehetőséget jelentenek a továbbfejlődésre. A személyre szabott egyéni coachingra az adott tréninget követően kerül sor. A találkozások során feltárjuk azokat a személyes gátjaidat, melyek útjában állnak megszerzett tudásod és készségeid tényleges használatának. Összegyűjtjük azokat az erőforrásaidat, amelyek ezen gátak leküzdéséhez és a tréningen tanultak gyakrolatba ültetéséhez szükségesek. Az egyéni coaching segít elmélyíteni a tréningen megszerzett tudást, és személyre szabott támogatást nyújt a vezetői fejlődésedhez, így válsz még hatékonyabbá vezetőként a mindennapokban.

Prémiumcsomag

219.000 forint/hóa programot tartalmazó hónapokra (július-augusztus hónapban nyári szünet)

Mit tartalmaz acsomag?

Gyakorlatorientált tréningek
Személyre szabott coaching
Intenzív személyes mentoring

Készen állsz, hogy teljeskörűen melléd álljak, és ott segítsem a munkád ahol épp elakadsz? A tréningek és coaching találkozók hatékony kiegészítőjeként a program harmadik elemének válaszd az intenzív személyes mentoringot, ami a mindennapi munkakörnyezetedben valósul meg! A közösen töltött teljes napok során nyomon követjük a tréningen megszerzett tudás és készségek, valamint a coachingban feltárt erőforrásaid gyakorlatba ültetésének folyamatát. Ezeken az intenzív napokon az azonnali visszajelzések által pontosan érzékelheted saját magad és a kapott kérdések mentén pedig képessé válsz korrigálni és ténylegesen alkalmazni mindazt, amit a tréningeken és a coaching folyamatodban már megtanultál.

A Hiteles vezetés a mindennapokban vezetőfejlesztő program három eleme átfogó és hathatós segítséget nyújt számodra abban, hogy vezetői hitelességed magas színvonalon határozza meg a munkatársakkal való együttműködésedet és az ebből fakadó eredményeiteket.

Bizonytalan vagy, hogy ez a program tényleg Neked való-e?

Nekem nincs időm arra, hogy egész napokra kiessek a munkából.

Látod éppen ez az, ami nem változik meg, ha Te nem változol meg! A Hiteles vezetés a mindennapokban vezetőfejlesztő program segíti a változásodat, hogy több időd lehessen.

Túl hosszú az egy év, ameddig a program tart.

Az átalakító erejű változáshoz bizony idő kell. Nem véletlenül nem fut le a tizenkét alkalom egy-két hónap alatt. Ezeknek az ismereteknek, készségeknek gyökeret kell verniük a mindennapjaidban. Ehhez gyakorolnod kell őket. A két tréningnap közötti tapasztalataidat mindig be tudod hozni a következő alkalomra, amelyekre építve megyünk tovább az újabb tudással, ismerettel. A tréningtematika „építkezős”, egyik tudáselem épít a másikra. A programban tartunk nyáron egy kéthónapos szünetet is annak érdekében, hogy a fejlesztés ezáltal még könnyebben emészthető legyen a Számodra.

Túl sokba kerül a program.

A saját döntésed, hogy a három elem közül, hányat veszel igénybe. A tréningek önmagukban is teljes egészet érnek, sokat profitálsz belőlük akkor is, ha most a coaching és mentoring Számodra anyagilag megterhelő. Fontos tudnod, hogy ha mégis a közepes vagy az extracsomag mellett döntesz, az a cégedben is extrahoszonnal jár majd. Emellett a program díját nem kell egyben kifizetned. A program során négy részletben van lehetőség a részvételi díj kiegyenlítésére.

Nem ismerem a többi résztvevőt, gátlásos vagyok.

Mindig nagy figyelmet fordítok arra, hogy bensőséges és megtartó közeget alakítsak ki a tréningjeimen, amelyben mindenki megtalálja a számára megfelelő működési formát. Rendszerint nagyon jó csapat és hangulat szokott kialakulni, és sok hasznos tudásra tesztek szert egymástól is. A második alkalomra már ismerősként fogtok megérkezni.

Nem szeretem a helyzetgyakorlatokat, a szereplést.

A tréningeken mindig van lehetőség a passzolásra. Mégis az a tapasztalatom, hogy erre nem igazán szokott sor kerülni, mert mindig figyelem, hogy ki mit él meg éppen aktuálisan. A komfortzónából érdemes kilépni, mert az igazi fejlődésre ott kerül sor, azonban arra nagyon figyelek, hogy a pánikzónát ne érjük el.

Ha úgy érzed még nem állsz készen…természetesen dönthetsz úgy, hogy nem indulsz el ezen az úton.

Az életben mindig minden választás kérdése, mint ahogy a kapott kimenetek is a választásaink eredményei. Tapasztalatom szerint a kihagyott lehetőségek a fejlődésre magukkal hozzák:

Továbbra is mókuskerékben éljük az életünket, nem változunk, nem változtatunk.
Gyakran ez rombolja a mentális és lelki jólétünket, de akár fizikai tüneteket is hozhat magával.
Elmaradnak a személyes és üzleti eredményeink, sikereink. Sosem tudjuk meg, mire lettünk volna képesek, ha fejlesztjük magunkat.
Értékes emberi kapcsolatokat veszíthetünk akár a munkánkban, akár a magánéletünkben.
Lehúznak a külvilág negatív eseményei, mert nem tudjuk mozgósítani a belső erőforrásainkat.

Válaszd önmagad, és Te ne tartozz azok közé, akik mindezeket a kockázatokat megengedik maguknak! Ígérem, a program végére úgy fogod érezni, hogy ez egy igazán jó döntés és egyben befektetés volt, amit meghoztál magadért, mert addigra sokkal jobban fogod ismerni azt az embert, aki vagy és sokkal jobb kapcsolatot is fogsz ápolni saját magaddal és a környezetedben lévőkkel egyaránt.
Kérd az ingyenes konzultáció lehetőségét, hogy kapcsolatba léphessünk egymással, megismerhessük egymást és megválaszolhassam a kérdéseidet!

Keress választa gyakran felmerülő kérdések között

 1. Személyes konzultáció, ahol felteheted a kérdéseidet, eldöntheted, hogy tényleg Neked való-e a program
 2. Projektnyitó találkozó, ahol bemutatom a részletes programtervet, megismerkedhetsz a leendő csoporttársaiddal és megkötjük a képzési szerződéseket
 3. Tréningek megvalósítása havonta egy alkalommal, nyáron kéthónapos szünettel
 4. Coaching és mentoring alkalmak megvalósítása két tréningalkalom között (ez opcionálisan választható a közepes vagy a nagy csomaggal)
 5. Programzáró vacsora, hiszen mégis csak több, mint egy évig együtt voltunk és közben mi is egy csapattá váltunk

2024.04.26., 05.24., 06.21., 09.06., 10.04., 11.08., 12.11.

2025.01.10., 02.07., 03.07., 04.04., 05.09., 06.04.

A coaching és mentoring időpontjait egyénileg egyeztetjük azokkal, akik a kibővített vagy az extracsomagot veszik igénybe.

A tréningekre Pécsett, a Laterum Hotelben kerül sor. A coaching és mentoring alkalmak Nálad, a cégedben valósulnak majd meg.

Bármely csomagot is választod a fizetési és egyben részvételi feltételek megegyeznek.

 • A program megkezdése előtt legkésőbb két héttel, azaz 2024. április 10-ig három havi díj megfizetésével válik véglegessé a jelentkezésed.
 • A nyári szünet megkezdése előtt legkésőbb két héttel, azaz 2024. június 15-ig a második három havi díj megfizetése esedékes.
 • A harmadik három havi díj megfizetése 2024. november 15-ig esedékes.
 • Az utolsó négy hónap díját, ami egyben az utolsó részlet 2025. március 15-ig kell majd megfizetned.

A coaching ülések egyénre szabottan segítik a tréningen tanultak gyakorlatba ültetését, míg a mentoring napok a munkavégzésed színterén kínálnak lehetőséget az új viselkedésmódok kialakítására és a korlátozó meggyőződések feltérképezésére.

 • A tréningek egésznaposak és nagyon gyakorlatias formában zajlanak a teljes csoport részvételével.
 • A coaching ülések másfél-két óra hosszúságúak. Ezek olyan négyszemközti találkozók, ahol személyre szabottan dolgozunk azokon a területeken, amelyeken fejlődni szeretnél a tréningeken tanultak alapján.
 • A mentoring alkalmak a tréningekhez hasonlóan egésznaposak. Itt egy-egy hétköznapod eseményeit követjük le. Legyen szó egy értekezlet levezetéséről, a munkatársaknak való feladatkiadásról, egy felmerült probléma megoldásáról, én árnyékodként követlek annak érdekében, hogy a történteket követően azonnali visszajelzést kaphass a fejlődésed érdekében.
 • A befektetett idő és energia arányában várható, hogy az elért eredmények és fejlődés értékes és hosszú távú lesz.

A program minimum 8 maximum 12 fő részvételével valósul meg. Ez az az optimális létszám, amely mellett minden munkaformát praktikusan tudunk használni, valamint ezzel a létszámmal biztosított a fejlődés is a leghatékonyabban.

Lépjünkkapcsolatba!

Küldj üzenetet vagy keress elérhetőségeimen:

Bemutatkozik a Humankontextus

Mi is a szervezetfejlesztés és ebben mi a munkánk igazán fontos vezérfonala? Videónkban kifejtjük filozófiánkat!