Közösség

Itt is megtalálható vagyok

Humánkontextus

Humánkontextus

RólamHumánkontextus

Megértésre törekszem. A munkám során – legyen szó egyéni, csoportos vagy szervezeti formáról – a legfontosabbnak azt tartom, hogy az ügyfeleimben megértés szülessen az aktuálisan zajló kihívások tágabb összefüggéseit illetően. Addig nincs megoldás, amíg hiányzik ezen mélyebb összefüggések tisztán látása és megértése.

Építhetünk szervezetet támogató rendszereket, tanulhatunk helyzetmegoldáshoz szükséges eszközöket, készségeket, ha nem értjük azt a háttérben meghúzódó – elsősorban az embert, a humánumot érintő, belőle kiinduló – összefüggésrendszert, ami az éppen felszínen lévő nehézség mozgatója.

Egy szervezetet, egy családot emberek alkotnak. Ők határozzák meg a szervezetben, családban uralkodó kultúrát, folyamatokat, működési mechanizmusokat. Éppen ezért egy közösséget alkotó emberek gondolkodása, szemléletmódja, tudása meghatározó abban, hogy építő, támogató vagy romboló, kirekesztő a mindennapokat jelentő közeg. Az eredmény ezért csak következmény, és egyáltalán nem mindegy, mire megy el az energiánk miközben az eredmények elérésére törekszünk. Kompenzáljuk a hiányosságainkat és megelégszünk a látszateredményekkel, vagy lényegi tudásunk és erőforrásaink felszínre hozásával és felhasználásával valódi eredményeket érünk el? Az egyéni vagy szervezeti eredményekkel való elégedettség megléte vagy hiánya megmutatja, van-e dolgunk egymással.

Czirkos Orsolya

humán összefüggés tanácsadó

Végzettségeim szerint német nyelvtanár, emberi erőforrás tanácsadó, tréner, üzleti coach és coach kineziológus vagyok. Módszertani eszköztáramat ebből merítem. Pályafutásom során végeztem munkát nagyvállalati és kkv szektorban, voltam beosztott és vezető, dolgoztam munkavállalóként és vállalkozóként termelő és szolgáltató szektorban egyaránt, újabban pedig oktatóként is van lehetőségem megosztani tudásomat a Pécsi Tudományegyetemen. Szakmai tudásom tapasztalati hátterét mindebből merítem. A közös munka során leginkább arra törekszem, hogy az egyénre, csoportra, szervezetre való intenzív ráhangolódás által megértsem az embert érintő összefüggéseket, és átalakító felismerésként ez az ügyfeleimben is megtörténjen. Ezen tudásra, felismerésekre alapozva, strukturáltan fejlesztem a szükséges készségeket, építem ki a fejlődést szolgáló humán erőforrás rendszereket, veszek részt problémák megoldásában, konfliktusok kezelésében és formálok szemléletet.

Meggyőződésem, hogy mind az egyéni mind a szervezeti eredményeket az emberséges, jóindulatú, szeretetteljes attitűd és viselkedés adja, ami egyfelől a személyiség részeként lehet adott, másfelől szemléletformálással, tanulással, alázaton alapuló belátással fejleszthető és magunkévá tehető.

Ez egy olyan alapvető bázist jelent egyénben és szervezetben, amelyre már valóban érdemes új rendszereket építeni, új készségeket kialakítani. Tapasztalatom szerint a pusztán az egyéni ambíciókat szem előtt tartó gondolkodást, a kizárólag a profitot célzó szervezeti működést meghaladó szemléletváltással és átalakulással olyan egyéni és szervezeti változások történnek, amelyek addig elképzelhetetlen eredményekhez és magasságokba vezetnek. Ezen magasságokhoz a tudatosság, a bátor felelősségvállalás és az önreflektív működés vezet. Így végül a tágabb megértéssel több szabadságra teszünk szert.

Lépjünkkapcsolatba!

Küldj üzenetet vagy keress elérhetőségeimen:

Bemutatkozik a Humankontextus

Mi is a szervezetfejlesztés és ebben mi a munkánk igazán fontos vezérfonala? Videónkban kifejtjük filozófiánkat!